Stress

Har jeg stress? Hvordan føles stress? Jeg er stresset, betyder det at jeg går ned med stress? Det sidste stykke tid har jeg følt mig mere og mere udmattet, og det bekymrer mig. Måske er jeg ramt af stress?

Stik imod hvad mange tror, så er “stress” ikke nogen diagnose. Stress er kroppen og sindets reaktion på belastninger, og er i sig selv ikke nogen dårlig ting. Det er altså ikke farligt at opleve stressymptomer i stressede situationer.

Behandling af stress hos psykolog

Når man oplever disse reaktioner over længere tid, så kan det være en god idé at opsøge hjælp. På den måde kan man blive klogere på hvad det er der opretholder belastningen og symptomerne, således at man kan få vendt skuden igen. Derudover kan man forebygge at det udvikler sig til psykiske lidelser som angst og depression, hvilket det desværre er en risiko for.

Hos mig kan du få effektiv behandling af stress, med metakognitiv terapi.

luis-villasmil-mlVbMbxfWI4-unsplash

Hvad er stress?

Naturlig reaktion

Hvad er stress? Der er delte meninger om hvad stress er. Selv om det ofte bliver fremstillet sådan, så er stress ikke nogen diagnose. Stress er kroppen og sindets reaktion på belastninger, og er i sig selv ikke nogen dårlig ting. De fysiske forandringer vi oplever når vi er belastede, og som mange forbinder med stress, er egentlig blot “bivirkninger” af at kroppen reagerer på og håndterer belastning.

Symptomer forbundet med stress kan være:

  • fysiske (bl.a. hjertebanken, udmattelse,  svimmelhed)
  • følelsesmæssige (tristhed, angst, irritabilitet)
  • adfærdsmæssige (f. eks. tilbagetrækning fra sociale aktiviteter)
  • kognitive (glemsomhed, koncentrationsbesvær etc.)

Mange oplever søvnproblemer, og beskriver at de bruger meget tid på at bekymre sig for, analysere og gruble over deres situation og deres symptomer.

Hvornår skal man opsøge hjælp for stress?

Det er altså ikke farligt at opleve stressymptomer i stressede situationer. Men når man oplever disse stressymptomer, øget alarmberedskab og ubehag gennem længere tid, så kan det være en god idé at opsøge hjælp.

På den måde kan man blive klogere på hvad det er der opretholder belastningen og symptomerne, således at man kan få vendt skuden igen. Derudover kan man forebygge at det udvikler sig til psykiske lidelser som angst og depression, hvilket det desværre er en risiko for.

ÅRSAGER TIL STRESS

Nogle gange er stressymptomerne knyttet til ydre omstændigheder, eller udefrakommende belastning, som f. eks. dødsfald blandt ens nærmeste, alvorlig sygdom hos en selv eller ens pårørende, stor travlhed og arbejdsbyrde over længere tid eller lignende. Ofte er disse belastninger tidsbegrænsede, og symptomerne “går over af sig selv” når den ekstra belastning forsvinder.

I andre tilfælde er den belastende situation et vilkår, som man ikke kan gøre noget ved. Hvis man eksempelvis har et alvorligt sygt barn, der kræver pleje og opmærksomhed store dele af døgnet, så er det jo ikke en situation man kan ændre, hvor gerne man end ville.

I rigtig mange tilfælde er den langvarige og vedvarende stressreaktion et resultat af overtænkning, bekymring, grublen, overanalysering og overdrevet fokus på kropslige symptomer. Også i situationer hvor stresstilstanden er trigget af ydre omstændigheder, eller svære livsvilkår, så er disse processer med til at vedligholde stresstilstanden og stressymptomerne. Vi ved at disse mentale processer er forbundet med lidelse, og at de forhindrer systemet i at falde til ro igen. Vi ved også at vi kan lære at styre dem.

Behandling af stress

Metakognitiv terapi mod STReSS

Uanset om man udvikler stress på baggrund af svære livsvilkår, travlhed, perioder med belastning eller på baggrund af primært af overtænkning, så kan man lære at få øje på de mentale processer som bidrager til at forværre og opretholde stressymptomerne. Selv hvis man ikke har indflydelse på de ydre belastninger, så kan man lære at få kontrol over processer som, grublen, overanalysering, bekymring og overfokusering på kropslige symptomer.

Behandlingen tager sigte på at identificere hvilke mentale processer der medvirker til at opretholde stressreaktionerne hos dig. Man undersøger hvilke antagelser og overbevisninger du har om stress og tænkning, og hvordan disse overbevisninger er med til at skabe og opretholde stressymptomerne. Du lærer nye strategier for at håndtere bekymring, grublen, og fysiske stressymptomer. Således vil din krop og sit sind få mulighed til at komme ud af den stressede tilstand.