Depression

“Hvorfor har jeg ikke overskud til noget?” “Jeg føler mig så nedtrykt hele tiden, selv om der ikke er sket noget særligt.” “Jeg orker ikke at ses med nogen eller lave de ting der normalt gør mig glad.” “Bliver det overhovedet bedre?” “Det hele virker håbløst.” “Hvorfor kan jeg ikke bare være glad?”

Depression er en udbredt lidelse der er præget af tristhed, manglende energi og negativt tankeindhold.

Behandling af depression hos psykolog i København

Hos mig kan du få hjælp til behandling af depression med metakognitiv terapi. Forskning viser at metakognitiv terapi er en meget effektiv behandling af depression. Kontakt mig endelig hvis du vil høre mere, eller book en tid her.

Raindrops on the glass and reflections of street lights in the background. Depression and thoughts
Tropical depression

Hvad er depression?

Nedstemthed, manglende energi og lyst

Depression er mere og andet end at være lidt nedstemt, at have en dårlig dag eller føle sig pessimistisk. Depression er en lidelse der er kendetegnet af, at man er nedtrykt og mangler overskud, uden nogen klar grund eller årsag. De fleste forbinder depression med dyb tristhed, men depression kan også være præget af alt fra “følelsesløshed”, til tristhed eller stærk fortvivlelse.Udover nedtrykthed eller følelsesløshed, så indebærer depression at man ikke har lyst til ting. Man mister interessen eller lysten til at gøre ting man normalt finder glæde ved, og energien og overskuddet er i bund.

Negative tankespiraler

De fleste med depression bruger masser af tid på at gruble og bekymre sig. Tankerne kører i ring. Indholdet i disse grublerier er ofte meget selvbebrejdende. Samtidigt grubler man over hvorfor man har det som man har det, og bekymrer sig om man nogensinde får det bedre, hvordan man skal få det bedre etc. Tankeindholdet er pessimistisk, og præget af håbløshed. Både fortid og fremtid indhyldes i et gråt og trist lys i den deprimeredes hoved. Den manglende energi og overskud bliver også genstand for grublen og opmærksomhed, og man holder nøje øje med hvordan man har det, og med sit energiniveau.

Søvn, spisning og social tilbagetrækning

Mange får ændret søvnmønster, og sover enten mere eller mindre end normalt, og det samme gælder spisemønstret. Selvmordstanker optræder ofte, og man kan også få angstsymptomer. For nogle bliver irritabilitet eller aggression mere dominerende end tristheden, og det kan gøre det sværere at opdage at grundproblemet er depression. For mange bliver det svært at komme i gang med dagligdagens gøremål, som at stå op, gå i bad, lave mad osv. Mange med depression trækker sig fra sociale aktiviteter, og lukker sig mere og mere inde i sig selv.

Har jeg en depression?

En beskrivelse af symptomer kan selvsagt ikke erstatte en vurdering hos en læge eller psykolog. Den kan alligevel give et overblik over kendetegn ved depression.

Symptomerne på en depression skal have stået på i mindst 2 uger, og der skal være en ændring sammenlignet med hvordan man har det normalt.

Raindrops on the glass and reflections of street lights in the background. Depression and thoughts

Behandling af depression

Metakognitiv terapi mod depression

I metakognitiv terapi arbejder man ud fra teori og viden om at depression opstår på grund af overtænkning og overbearbejdning af negative tanker og minder. Alle mennesker får negative tanker, og får tanker om ubehagelige episoder fra tidligere. Hvis man lader disse tanker være, så vil de glide i baggrunden og forsvinde.

Hvis man derimod grubler over dem, bearbejder dem, analyser dem, taler om dem og bekymrer sig om dem, så vil de fylde rigtig meget, og dette kan resultere i en depression. I metakognitiv terapi identificerer man hvordan du håndterer dine negative tanker, og udfordrer de ideer du har om bl.a. grublen, bekymring og overvågning af stemningsleje og energiniveau.

Du lærer at håndtere tankerne på en anden måde, sådan at de kan glide i baggrunden eller forsvinde.

Derudover tager man fat i den adfærd der er med til at opretholde en depression, som tendens til at isolere sig, sove rigtig meget, undgå at tage telefonen etc.

Kognitiv adfærdsterapi mod depression

I kognitiv adfærdsterapi mod depression tager man også fat i samspillet mellem tanker, adfærd, kropslige fornemmelser og følelser. De tanker du har påvirker hvordan du har det, og omvendt.

Et eksempel: Hvis du tænker, at du ikke duer til noget, og at du bare spreder dårlig stemning, så får du det dårligt. Din adfærd vil så også præges af dette, og du begynder at trække dig fra sociale aktiviteter, hvilket igen forstærker tristhed, og bekræfter tankerne om at du er ensom og at folk ikke kan lide dig.

I kognitiv terapi arbejder man med at skabe forståelse af disse sammenhænge hos dig, og øger bevidstheden om hvad der sker, når du tænker og handler som du gør. Du lærer ikke at tage dine tanker for gode varer, udfordrer dem og bryder “tankespiralerne”, og ændrer din adfærd, lidt efter lidt. Du lærer at gøre de ting der hjælper, selv når du ikke mærker nogen lyst til det. Du lærer at prioritere aktiviteter der løfter humøret, omend blot en smule, og aktiviteter der giver mestringsfølelse.

Videre undersøger man mønstre i handlinger og tanker. Man udforsker hvorvidt disse mønstre er hjælpsomme, og prøver ud nye måder at fortolke verden på, og samt nye måder at handle på.