OCD

– obsessiv kompulsiv lidelse, eller tvangslidelse 

“Jeg føler mig beskidt, så må jeg være beskidt!” “Jeg er nødt til at køre tilbage og tjekke om jeg har kørt nogen ned!” “Der må være noget galt med mig når jeg kan få de her tanker!” “Er jeg egentlig lesbisk?” “Låste jeg egentlig døren?”

OCD er mange ting. De fleste har hørt om og set OCD portrætteret  i fjernsyn og film, i form af en person der er overoptaget af at ting skal stå lige, eller er bange for bakterier. OCD kan være meget mere og andet end bakteriefrygt, og man har ikke OCD blot fordi man kan lide at bøgerne står pænt i reolen. OCD er en lidelse, hvor den ramte er generet af tvangstanker, tvangshandlinger eller begge dele, og kan påvirke og hæmme en på mange områder.

Metakognitiv og kognitiv behandling af OCD i København

Hvis du søger OCD-behandling hos psykolog i København, så er du kommet til det rette sted. Jeg har lang erfaring med metakognitiv terapi for OCD, samt kognitiv terapi for OCD.

Symptomer på OCD

Tvangstanker og tvangshandlinger

OCD er en angstlidelse. Hvis man har OCD, så har man tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Lidt forenklet kan man sige at tvangstanker vækker angst, og tvangshandlinger gøres for at dæmpe angsten.

Tvangstanker er påtrængende, ubehagelige tanker, der kommer igen og igen. Tvangstanker kan komme i form af, ord, sætninger, billeder, eller impulser, og omhandler ofte noget der er ubehageligt, der går stik i strid med den ramtes ønsker og personlighed. Når man lider af OCD, så ved man godt “med sin fornuft”, at tvangstankerne ikke passer. Men alligevel bliver man i tvivl, eller tillægger tankernes tilstedeværelse en betydning. Tvangstanker kan omhandle næsten alt, men her er nogle eksempler:

“Hvad nu hvis jeg er pædofil?”

“Hvad nu hvis jeg stikker hende med en kniv?”

“Jeg slukkede ikke for komfuret!”

“Jeg er beskidt”

“Hvad nu hvis jeg ikke elsker min kæreste?”

“Hvad nu hvis min datter dør?”

I strid med hvad mange tror, så er det faktisk helt normalt at have disse tanker. Undersøgelser viser at langt de fleste mennesker uden OCD rapporterer at have denne type tanker. Forskellen mellem en med og en uden OCD er håndteringen af tvangstankerne.

Mange med OCD har også tvangshandlinger. Tvangshandlinger er handlinger man oplever at man skal gøre, enten for at fjerne tvangstankerne, for at forhindre noget forfærdeligt i at ske, eller for at dæmpe angsten og ubehaget forbundet med tvangstankerne. Nogle få med OCD har kun tvangshandlinger, og dermed en trang til at udføre handlingerne, uden særlig begrundelse, men samtidigt uden rigtigt at kunne modstå trangen.

Nogle med OCD har kun tvangstanker, eller “obsessioner”. Mange der umiddelbart synes at de kun har tvangstanker, har imidlertid også tvangshandlinger, de er bare ofte af mental art. Mentale tvangshandlinger kan være at tænke remser, neutralisere tanker, at skulle fremkalde et specifikt billede etc.  “Fysiske” tvangshandlinger findes i rigtig mange udgaver, men handler ofte om at vaske eller tjekke. Nogle har præg af at være ritualer, f.eks. at man skal røre tre billeder og sige en remse tre gange. Andre tvangshandlinger gøres ikke et bestemt antal gange, men indtil det “føles rigtigt”. Her er nogle eksempler på tvangshandlinger:

  • tjekke om døren er låst en række gange
  • vaske hænder
  • sige remser højt
  • tjekke om man har lagt noget op på sociale medier
  • røre ting med begge hænder
  • stille ting på en særlig måde
  • gentage en handling indtil det føles rigtigt

Behandling

Behandling af OCD drejer sig ikke om at fjerne tvangstankerne, men at lære at møde dem på en anden måde. Man lærer metoder for at håndtere angsten og ubehaget, og til at mindske undgåelse og tvangshandlinger. Gennem OCD behandlingen udforskes de ideer man har om tanker og om tvangshandlinger. Man udfordrer disse ideer, bl.a. gennem eksperimenter, således at man kan lære, at tanker bare er tanker.

Ofte bliver man som pårørende inddraget i OCD’en, ved at man bliver inddraget i tvangshandlinger. F.eks. kan den OCD-ramtes partner begynde at vaske hænder meget mere end vedkommende ellers ville, for at undgå at den OCD-ramte får angst. Dette kan virke som en meget sød og støttende gestus, men er faktisk med til at opretholde OCD’en. Derfor kan OCD-behandling i nogle tilfælde også inddrage de pårørende, hvis den OCD-ramte ønsker det.

Tag endelig kontakt hvis du vil høre mere om behandling af OCD.

Ofte stillede spørgsmål

OCD står for obsessiv-kompulsiv lidelse. OCD er en kompleks psykisk lidelse, som opleves af op til 2% af befolkningen i Danmark. Personer der lider af OCD oplever forstyrrende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Symptomerne kan variere i intensitet og i, hvor meget de påvirker i hverdagen. For nogen kan tvangstankerne og tvangshandlingerne være ekstremt invaliderende, og meget forstyrrende i deres daglige liv, mens det for andre er mildere symptomer.

Der findes flere forskellige symptomer på OCD, som udspiller sig i større eller mindre grad alt afhængig af det enkelte individ, men omfatter tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangstankerne kan omhandle mange temaer, lige fra beskidthed, til sikkerhed og katastrofetanker og tanker om noget man kan finde på at gøre eller være. Hos nogle personer med OCD medfører tvangstanker gentagne tvangshandlinger. Tvangshandlinger er handlinger man oplever at man skal gøre, enten for at fjerne tvangstankerne, for at forhindre noget forfærdeligt i at ske, eller for at dæmpe uro, ubehag eller tvivl forbundet med tvangstankerne. Nogle få med OCD har kun tvangshandlinger, og en del med OCD har nærmest udelukkende tvangstanker, uden tvangshandlinger.

På trods af at der ikke er fuldt kendskab til årsagerne til at OCD opstår, så kan det antages, at det involverer både genetiske og miljømæssige faktorer. Vi ved at der er øget risiko for at få OCD, hvis ens genetiske ophav lider af OCD, og at belastninger kan bidrage til opblussen af OCD.

Det kan være meget forskelligt fra person til person, hvordan det er at have OCD, da man kan have forskellige grader af OCD. Tvangstankerne og tvangshandlingerne kan også omhandle vidt forskellige temaer, hvilket spiller ind på hvor meget OCD’en påvirker den ramtes hverdag. Nogle oplever OCD som værende meget invaliderende, og at symptomerne har stor indvirkning på personens evne til at udføre daglige opgaver, deltage i sociale arrangementer og vedligeholde relationer. Mennesker som har OCD kan ofte føle sig fanget af tvangstanker og tvangshandlinger, og de føler sig nødsaget til at udføre handlingerne. OCD kan derfor være en stor forstyrrelse i deres daglige liv og bevirke til angst og stress.

Tvangstanker er indtrængende, uønskede tanker, og er noget vi alle sammen oplever fra tid til anden. Forskellen på en med OCD og en uden, er groft sagt hvordan man håndterer tvangstanker, og de idéer man har om tvangstanker og tvangshandlinger. Fordi man behandler tvangstanker og trang til tvang som noget vigtigt og betydningsfuldt, og bruger masse kræfter på dette, så optræder tvangstankerne også hyppigere hos en der har OCD.  Derudover er kriterierne for lidelsen OCD ikke kun at man oplever tvangstanker og tvangshandlinger, men også at man oplever dem som tilbagevendende og ubehagelige, samt at disse symptomer medfører lidelse eller påvirker personens funktionsniveau.

Stress eller belastende begivenheder kan være en udløsende faktor for OCD, men stress er ikke den eneste årsag til lidelsen. Der er forskning som peger på, at OCD også kan opstå ud fra en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer.

OCD kan variere i sværhedsgrad. I nogle tilfælde kan OCD aftage af sig selv, men det anbefales dog, at man altid søger behandling, hvis man oplever, at symptomerne er forstyrrende i ens liv. Hos Psykolog Synnøve tilbyder jeg kognitiv og metakognitiv behandlings af OCD, så du kan lærer at håndtere angsten og tvangstankerne.