Skin picking og trichotillomani

“Jeg piller i min hud og kan ikke stoppe!” “Jeg trækker hår ud fra hovedet og mine øjenbryn, og det er så skamfuldt!” “Hvordan kan jeg stoppe med at pille i min hud?”

Psykologbehandling for trichotillomani og skin picking

Mange der lider af skin picking eller trichotillomani skammer sig voldsomt over det, og tænker at de “bare skal tage sig sammen”. Det er imidlertid lettere sagt end gjort. Heldigvis kan rigtig mange få hjælp gennem psykologbehandling. Jeg har lang erfaring med behandling af skin picking og trichotillomani.

Hvad er skin picking?

Skin picking og trikotillomani er nært beslægtede tilstande, og langt mere almindelige end de fleste tror. Mange hemmeligholder deres tendens til tvangsmæssigt at pille i hud eller trække hår ud, da det er forbundet med skam, og nærmest tabuiseret. For nogle fylder denne problematik mindre, mens for andre skaber den store problemer og lidelse. Hvis man lever med skinpicking eller trikotillomani, så kan det få følger for ens sociale liv, og for ens livsudfoldelse i det hele taget.

Skin picking

Skin picking, dermatillomani, eller hudpille-lidelse. Dette er en tilstand der man piller, kradser eller klemmer i huden, ofte i ansigtet, på fingrene eller andre steder på kroppen, og har svært ved at stoppe. Hudpilleriet får en tvangsmæssig karakter, hvor man føler trang til at pille, eller til at “fjerne urenheder”.

Trikotillomani

Trikotillomani er et lidt svært og klinisk ord, der direkte oversat betyder “hårtrækkemani”.

Hvorfor piller man i hud og hår?

For de fleste med trikotillomani eller skin picking er der forbundet en form for lettelse eller tilfredsstillelse med selve handlingen det er at pille i huden eller trække hår ud. Nogle beskriver det som om man går i en form for “trance” eller nærmest meditativ tilstand mens man er i gang med at pille, hvilket også gør det svært at stoppe igen. Andre har svært ved at lade være med at “fjerne det”, hvis de får øje på eller mærker et hår eller en ujævnhed i huden. For nogle bygger trangen sig op over tid, hvorefter de til sidst giver efter og begynder at pille. For andre sker hårtrækkeriet og pillen i huden mere ubevidst. For nogle er der en sammenhæng mellem stress, angst, spænding eller tristhed, og øget trang til at pille, og for andre ser man ikke denne sammenhæng.

Skin picking og trikotillomani forekommer hyppigere hos mennesker med angstlidelser, og især OCD, og har flere ting til fælles med OCD. Nogle med Tourettes får også skinpicking og/eller trikotillomani. Dette betyder på ingen måde at man nødvendigvis har andre lidelser hvis man har skin picking eller trikotillomani, men at der er lidt større sandsynlighed for dette.

Årsager til skinpicking

Skinpicking (dermatillomani) kan bunde i mange årsager, herunder stress, angst, ADHD, OCD, BDD og Tourettes. Det er vigtigt at understrege at skinpicking også kan være en selvstændig lidelse, som ikke har udgangspunkt i andre problematikker. Nedenfor ses en række af de årsager og problematikker, som kan lede til skinpicking.

Stress kan føre til skinpicking, da det kan give en midlertidig følelse af lettelse eller kontrol at pille i huden. Dette kan blive til en vane, og personen kan fortsætte med at pille i huden selv når stressniveauet er faldet.

Angst: Personer som lever med angst kan ligeledes have en tendens til at pille i huden, da det kan virke lindrende overfor de angsttanker og nervøsitet.

ADHD: Personer med ADHD kan opleve, at det er svært at kontrollere impulser. Dette kan medføre gentagne handlinger såsom skinpicking. Skinpicking kan opleves som en form for selvstimulering eller for at mindske stress og uro.

OCD: OCD kan indebære tvangstanker knyttet til renhed, ”perfekthed” eller hygiejne, hvilket kan kickstarte gentagen skinpicking, i et forsøg på at fjerne “urenheder” og ujævnheder i huden.

BDD (Body Dysmorphic Disorder): BDD kan indebære skinpicking. Mange med BDD har huden som et fokuspunkt, og kan opleve huden som grim og fyldt med urenheder, som andre ikke lægger mærke til. Skinpicking bliver ofte en strategi for at forsøge at rette op eller fjerne disse ”fejl” ved huden.

Tourettes: Mennesker med Tourettes syndrom kan også opleve skinpicking, da flere oplever gentagne, ufrivillige bevægelser og tics, som kan involvere at pille i huden eller kradse sig.

Hvis man oplever skinpicking, er det er vigtigt at identificere årsagen, så du kan finde den rette behandling hurtigt. Dette har jeg lang erfaring med. Jeg tilbyder effektiv metakognitiv og kognitiv behandling mod skinpicking.

Behandling af skin picking og trikotillomani

Behandlingen af skin picking og trikotillomani virker bedst hvis den tilpasses den enkeltes problematik. Er problematikken et led i en anden lidelse, som Tourettes, så må behandlingen tilpasses dette. Er pillen i hud eller hår en måde at håndtere svære følelser og tanker på, så må man gennem behandlingen lære at håndtere disse på en anden måde. Kognitiv adfærdsterapi regnes som effektiv behandling af trikotillomani. I behandlingen lærer man at blive mere bevidst om hvornår pille- og plukke-adfærden sker, således at man har en bedre chance til at stoppe denne. Man lærer at håndtere trangen til at pille og plukke, og lidt efter lidt lægges grundlaget for nye vaner.