Selvværd

Selvværdsproblemer – lavt selvværd

Jeg er ked af, at jeg ikke tror mere på mig selv. Jeg får ikke sagt fra, og gør mange ting udelukkende for andres skyld. Jeg føler ikke jeg er god nok. Selv om folk siger, at jeg er både dygtig, sød og rar, så tror jeg ikke rigtigt på dem.  Måske har jeg lavt selvværd?

Lavt selvværd, selvværdsproblemer eller dårlig selvværd er kendetegnet ved at man er bange for ikke at være god nok, man tvivler på egen værdi eller formåen, og har mange negative tanker om sig selv.

Heldigvis er der hjælp at hente. Læs mere her, eller tag kontakt for at høre mere, eller book en tid.

Hvad er lavt selvværd?

Hvad er lavt selvværd?

Når man har lavt selvværd, så er man altså, dybest set, bange for ikke at være god nok, eller man er overbevist om at man ikke er ligeså god som andre. Oplevelsen af ikke at være god nok, kan imidlertid komme til udtryk på mange forskellige måder, og viser sig typisk både i form af tanker, følelser og adfærd.

Mange med lavt selvværd har en streng indre kritiker som sin evige, kommenterende følgesvend:

“Hvorfor kan jeg ikke bare gøre det bedre? Jeg kan ikke finde ud af noget. Jeg er nødt til at sørge for at det hele er perfekt, ellers bliver jeg afvist. Alle andre er så meget mere interessante og spændende end mig! 

Personer med lavt selvværd udvikler ofte forskellige strategier eller handlingsmønstre for at håndtere følelsen af ikke at være god nok. Disse kan være mere eller mindre bevidste, og kan komme til udtryk i form af f.eks:

  • perfektionisme (Jeg er kun god nok hvis jeg præsterer perfekt)
  • vanskeligheder med at sige fra
  • at man undlader at gribe muligheder og følge drømme
  • tendens til at konkurrere med andre
  • undgåelse af situationer hvor man er bange for at falde igennem
  • tendens til at lede efter fejl ved sig selv og/eller andre
  • sammenligning, misundelse og jalousi

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

HjÆLP TIl SELVVÆRDsproblemer

Hvornår skal man søge hjælp ved lavt selvværd?

Det er en god idé at søge hjælp til selvværdsproblematik hvis dit lave selvværd hæmmer dig i din hverdag, forhindrer dig i at gøre ting du gerne vil, eller skaber tristhed, modløshe, nervøsitet og/eller angst.

Både kognitiv terapi og metakognitiv terapi er effektive i behandlingen af selvværdsproblemer. Begge terapiforme beskæftiger sig med tanke- og adfærdsmønstre der er med til at opretholde problematikken. Kort sagt, så arbejder man i kognitiv terapi med at ændre tankene man har om sig selv, og i metakognitiv terapi lærer man at forholde sig anderledes til de negative tanker, og styre hvor meget de fylder.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.