Kognitiv terapi

Kognitiv terapi beskæftiger sig med sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Man lærer at udfordre og håndtere negativ tænkning på en ny måde, og at ændre handlingsmønstre der bidrager til problemet.

Parent and child hands handing flowers
therapy

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en effektiv, anerkendt og evidensbaseret terapiform, der har dokumenteret effekt i behandling af bl.a. angstlidelser, depression og OCD. Kognitiv terapi har fokus på tænkning, og på hvordan dine tanker påvirker dine følelser, kropslige fornemmelser og adfærd, og på samspillet mellem disse faktorer.

Når man henvender sig til en psykolog, så er det oftest fordi man har nogle tanker, følelser eller en adfærd der skaber problemer. Man er generet f.eks. af angst, tristhed, vrede eller ubehag, og vil gerne have hjælp til at få fjernet dette. I kognitiv terapi, eller kognitiv adfærdsterapi, som metoden også kaldes, koncentrerer man sig i hovedsag om “her og nu”. Metoden er baseret på et samarbejde mellem terapeut og klient. Klienten er ekspert på sig selv, mens terapeuten er ekspert på nogle måder at forstå og håndtere det klienten kommer med.

Behandling med kognitiv terapi

Man starter med at sætte nogle klare, realistiske mål for forløbet. Så identificerer og undersøger man situationer hvor man oplever udfordringer, problemer, og negative tanker og følelser. Hvilke tanker opstår? Hvilke følelser? Hvilke kropslige fornemmelser er der? Hvad gør du? Derefter undersøger man sammen hvordan disse faktorer påvirker hinanden. Hvis man tænker, at man ikke har låst sin hoveddør, hvordan får man det så? Hvis hjertet hamrer og der er trykken for brystet, øger det angsten? Hvis man går tilbage og tjekker at døren er låst, hvordan påvirker det tankerne? Hvis man lader være med at forlade sin lejlighed af frygt for indbrud, hvordan spiller det ind?

Især har man fokus på tankerne. Sammen udforsker og udfordrer man de negative tanker og katastrofetanker der opstår i de svære situationer. Man lærer selv at udfordre sine tanker, og at finde alternative tanker eller fortolkninger. Derudover arbejder man med adfærdsmønstre der er med til at vedligeholde, og måske forværre, lidelsen eller problemerne.Dette kan være undgåelse, at man undgår situationer forbundet med ubehag, eller sikkerhedsstrategier som har som formål at skabe tryghed eller mindske ubehaget. Hvordan denne adfærd ser ud varierer fra problematik, men nogle typiske sikkerhedsstrategier kan være at tage billeder af at døren er låst, at altid sætte sig tæt ved en udgang etc. Gennem terapien lærer man at droppe den uhensigtsmæssige adfærd, og lærer nye metoder og strategier for at håndtere ubehag og regulerer følelserne.

I kognitiv terapi kan man også arbejde med at afdække og ændre mere grundlæggende mønstre i tænkning og adfærd. Man skaber indsigt og forståelse i hvorfor man tænker og handler som man gør, gennem bl.a. at kigge på hvilke tidligere erfaringer der har skabt disse mønstre. Når forståelsen er på plads, kan man udforske og implementere nye måder at tænke om sig selv, andre og verden på, og lægge grundlaget for nye handlingsmønstre.

Formålet med kognitiv terapi er at du bliver udstyret med en øget forståelse, bevidsthed og værktøjer og metoder til at skabe ændring og bedring.

Jeg har stor erfaring med kognitiv terapi, og har taget en toårig videreuddannelse i metoden.

Kontakt mig gerne hvis du vil høre mere.