Kognitiv terapi

Kognitiv terapi beskæftiger sig med sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Man lærer at udfordre og håndtere negativ tænkning på en ny måde, og at ændre handlingsmønstre der bidrager til problemet.

therapy

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en effektiv, anerkendt og evidensbaseret terapiform, der har dokumenteret effekt i behandling af bl.a. angstlidelser, depression og OCD. Kognitiv terapi har fokus på tænkning, og på hvordan dine tanker påvirker dine følelser, kropslige fornemmelser og adfærd, og på samspillet mellem disse faktorer.

Når man henvender sig til en psykolog, så er det oftest fordi man har nogle tanker, følelser eller en adfærd der skaber problemer. Man er generet f.eks. af angst, tristhed, vrede eller ubehag, og vil gerne have hjælp til at få fjernet dette. I kognitiv terapi, eller kognitiv adfærdsterapi, som metoden også kaldes, koncentrerer man sig i hovedsag om “her og nu”. Metoden er baseret på et samarbejde mellem terapeut og klient. Klienten er ekspert på sig selv, mens terapeuten er ekspert på nogle måder at forstå og håndtere det klienten kommer med.

Behandling med kognitiv terapi

Man starter med at sætte nogle klare, realistiske mål for forløbet. Så identificerer og undersøger man situationer hvor man oplever udfordringer, problemer, og negative tanker og følelser. Hvilke tanker opstår? Hvilke følelser? Hvilke kropslige fornemmelser er der? Hvad gør du? Derefter undersøger man sammen hvordan disse faktorer påvirker hinanden. Hvis man tænker, at man ikke har låst sin hoveddør, hvordan får man det så? Hvis hjertet hamrer og der er trykken for brystet, øger det angsten? Hvis man går tilbage og tjekker at døren er låst, hvordan påvirker det tankerne? Hvis man lader være med at forlade sin lejlighed af frygt for indbrud, hvordan spiller det ind?

Især har man fokus på tankerne. Sammen udforsker og udfordrer man de negative tanker og katastrofetanker der opstår i de svære situationer. Man lærer selv at udfordre sine tanker, og at finde alternative tanker eller fortolkninger. Derudover arbejder man med adfærdsmønstre der er med til at vedligeholde, og måske forværre, lidelsen eller problemerne.Dette kan være undgåelse, at man undgår situationer forbundet med ubehag, eller sikkerhedsstrategier som har som formål at skabe tryghed eller mindske ubehaget. Hvordan denne adfærd ser ud varierer fra problematik, men nogle typiske sikkerhedsstrategier kan være at tage billeder af at døren er låst, at altid sætte sig tæt ved en udgang etc. Gennem terapien lærer man at droppe den uhensigtsmæssige adfærd, og lærer nye metoder og strategier for at håndtere ubehag og regulerer følelserne.

I kognitiv terapi kan man også arbejde med at afdække og ændre mere grundlæggende mønstre i tænkning og adfærd. Man skaber indsigt og forståelse i hvorfor man tænker og handler som man gør, gennem bl.a. at kigge på hvilke tidligere erfaringer der har skabt disse mønstre. Når forståelsen er på plads, kan man udforske og implementere nye måder at tænke om sig selv, andre og verden på, og lægge grundlaget for nye handlingsmønstre.

Formålet med kognitiv terapi er at du bliver udstyret med en øget forståelse, bevidsthed og værktøjer og metoder til at skabe ændring og bedring.

Jeg har stor erfaring med kognitiv terapi, og har taget en toårig videreuddannelse i metoden.

Kontakt mig gerne hvis du vil høre mere om kognitiv terapi i København.

Hvordan finder jeg en kognitiv terapeut København?

Hvis du leder efter en kognitiv terapeut, eller kognitiv psykolog i København, så er du havnet i trygge hænder her hos psykolog Synnøve Holm Hørup. Jeg har arbejdet som kognitiv psykolog siden 2009, og brænder for at hjælpe mennesker med mange forskellige problematikker. Min praksis ligger i Rådhusstræde i hjertet af København, tæt på Nørreport, og metrostationerne ved Rådhuspladsen og Gammel Strand.

Jeg har en to-årig videreuddannelse i kognitiv terapi, også kaldet kognitiv adfærdsterapi, og har arbejdet målrettet med metoden i mange år, både i privat praksis og som ansat i psykiatrien og ved et privat hospital. Min erfaring er i tråd med forskningen, at kognitiv terapi er effektiv i behandlingen af en lang række af forskellige lidelser og problemer.

Kognitiv terapi er gennem de seneste mange år etableret som en effektiv behandlingsform, med veldokumenteret effekt på mange forskellige problematikker og lidelser. Blandt andet er kognitiv terapi/kognitiv adfærdsterapi, effektivt i behandling af angstlidelser, som panikangst, depression, OCD, helbredsangst (sygdomsangst), socialangst (social fobi), og fobier.

Hvordan virker kognitiv terapi?

Kognitiv terapi bygger på teori og viden om hvordan tanker, ideer og antagelser påvirker følelser og adfærd, og omvendt. Når tænkning og adfærd påvirker følelser, så vil ændring af tænkning og adfærd ændre og mindske vanskelige følelser. Som kognitiv terapeut arbejder man med sammenhængen mellem tanker, følelser, fysiske symptomer og reaktioner, og adfærd. Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling beskæftiger sig primært med fokus på nutiden, altså situationer hvor problemerne viser sig her og nu.

Selv om tankemønstre og adfærdsmønstre selvsagt er præget af og dannet gennem oplevelser og erfaringer i barndommen og tidligere i livet, så skabes ændringen bedst ved at tage fat i det der sker her og nu. I kognitiv adfærdsterapi kan man også arbejde med det man ser som grundlæggende antagelser og leveregler, altså mere grundlæggende mønstre i tanker og adfærd over tid, men det giver oftest mest mening at starte med de situationer og symptomer der skaber størst problemer lige her og nu.

Som en opsummering kan man sige, at du sammen med en kognitiv terapeut får hjælp til at forstå dine symptomer og problematikker, og lærer at ændre dine tanker og adfærd. På den måde vil dine symptomer reduceres, og du bliver mindre hæmmet af dine vanskeligheder.

Hvad kan en kognitiv terapeut hjælpe mig med?

En psykolog eller terapeut der arbejder med kognitiv terapi, kan hjælpe med mange ting. Kort og godt kan du få hjælp til at få det bedre. Du kan få hjælp til at mindske symptomer, til at håndtere og reagere anderledes i specifikke situationer, til at blive i stand til at gøre ting du undgår, selv om du egentligt gerne vil etc.

Noget af det du kan få hjælp til hos mig er:

  • at kortlægge din problematik. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du lider af angst, OCD, depression, søvnproblemer, stress, BDD eller lignende, så kan du få hjælp til at kortlægge dette hos mig. Jeg har mange års erfaring med udredning og vurdering af en række psykiske vanskeligheder. Vi tager udgangspunkt i de situationer hvor dine vanskeligheder eller symptomer optræder, og kortlægger problematikken systematisk.
  • at afdække uhensigtsmæssige mønstre i tænkning og adfærd. Dette er en vigtig del af kognitiv terapi. Det sker i et samarbejde mellem klient og terapeut.
  • at finde ud af hvad der vedligeholder og “fodrer” dine psykiske vanskeligheder. Forståelsen af dette er rigtig vigtig for at kunne opnå de mål man har sat for terapiforløbet. Det er nemmere at ændre sine tanker og adfærd, hvis man forstår hvorfor den er uhensigtsmæssig!
  • at lære nye måder at tænke på. Du lærer at være kritisk til dine egne tanker, at udfordre dem og tænke anderledes.
  • at ændre dine adfærdsmønstre. I forløbet lærer du at ændre de negative adfærdsmønstre der bidrager til at fodre din problematik.
  • at få nye værktøjer til at håndtere svære situationer.

Overordnet set kan en kognitiv psykolog eller kognitiv terapeut hjælpe dig med at tage kontrollen over dine tanker og adfærdsmønstre. Hvis du er klar til at skabe ændring, og til at leve et meningsfuldt liv med færre forhindringer, så er du velkommen til at kontakte mig.