Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi retter sig direkte mod kernen af problemet, og man lærer at bryde reaktionsmønstre der opretholder og vedligeholder lidelsen. Man lærer at forholde sig anderledes til sine tanker og følelser, i stedet for at ændre tankernes indhold.

Metakognitiv terapi

“Tanker er som tog, vi kan ikke styre hvilke tog der kommer, men vi kan styre hvilke tog vi stiger ombord i.”

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi (MCT) er en forholdsvis ny terapiform, som i løbet af ret kort tid har vist sig at være meget effektiv i behandling af en række lidelser, som f.eks. angstlidelser, OCD og depression. Ordet “metakognitiv” betyder “tanker om tænkning”, og netop tanker om tænkning er noget af dét metoden beskæftiger sig med. Metoden er udviklet af Dr. Adrian Wells, der er professor ved University of Manchester, og er baseret på teori understøttet af forskning.

Metakognitiv terapi adskiller sig fra mange andre terapiformer. Hvor man i andre terapiformer har fokus på at ændre tankernes indhold (f.eks. “Jeg er ikke god nok”), så lærer man i MCT at ændre hvordan man forholder sig til, og responderer når man får tanken “Jeg er ikke god nok”. Man kan ikke styre hvilke tanker man får, men man kan lære at beskæftige sig mindre med de negative tanker og dermed mindske symptomer, som ubehag, angst og depression.

Når man lider af f.eks. angst eller depression, så oplever man ofte at de negative følelser og tanker tager overhånd. Metakognitiv terapi er baseret på teori og viden om at det der skaber psykisk lidelse ikke er, at vi HAR negative tanker og følelser, men hvad vi GØR med de negative tanker og følelser. Det der skaber og fastholder lidelse er, at vi bruger for megen tid på at bekymre os om, gruble over og bearbejde de negative tanker og følelser. Det der skaber lidelse er altså uhensigtsmæssige kognitive processer. Disse processer er bl.a. grublen, bekymring, tankeundertrykkelse og trusselsovervågning. Derudover bidrager uhensigtsmæssig copingadfærd, som undgåelse og sikkerhedsstrategier.

Bagved håndtering af tanker og følelser ligger de antagelser vi har om tænkning. Det kan være antagelser om at man ikke har kontrol over bekymring, at man kan blive sindssyg af at bekymre sig, og om at man kan gruble sig frem til en løsning eller et svar.

Behandling med MCT

Den metakognitive terapeut vil starte med en grundig undersøgelse og afdækning af din tankestil. Man undersøger hvilke uhensigtsmæssige kognitive processer der er i spil for dig, og hvordan din adfærd bidrager til problemet. Gennem MCT lærer man at få kontrol over sin tænkning. Du lærer at tage kontrol over dine “kværnetanker”, bekymring, grublerier og tankeundertrykkelse. Du lærer at holde op med at fiksere din opmærksomhed på trusler, og at begrænse copingstrategier og adfærd der i realiteten medvirker til at opretholde problemet og symptomerne. Dine antagelser om tænkning undersøges og udfordres. Kort sagt, så vil du lære at håndtere og regulere dine ubehagelige tanker og følelser på en ny måde.

Metoden kan lyde simpel men kræver grundig uddannelse og oplæring af terapeuten. Jeg har taget en toårig uddannelse i metakognitiv terapi hos bl.a. Adrian Wells, og er certificeret metakognitiv terapeut.

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du vil høre mere om metakognitiv terapi i København.