OCD behandling

Hvad er OCD?

OCD, eller obsessiv-kompulsiv lidelse, er en psykologisk lidelse, der påvirker den ramtes tanker, følelser og handlinger. OCD er en angstlidelse. Selvom den ramte ikke altid oplever det som angst, og måske hellere ikke har angstanfald, så er der en form for ubehag forbundet med de tvangstanker og/eller tvangshandlinger, man oplever når man har OCD. Dette ubehag havner i kategorien angst, uanset om det er af lavere intensitet (ubehag, ondt i maven) eller mere intenst, som panik, og deciderede angstanfald.

Når man har OCD, så har man tvangstanker, og/eller tvangshandlinger. Tvangstanker er tanker (i form af sætninger, “billeder”, forestillinger, “film” eller impulser) der kommer igen og igen. Tankerne har oftest, men ikke altid, et ubehageligt eller uønsket indhold, der gør den OCD-ramte nervøs, bange eller utilpas. Tankerne opleves som generende og fylder meget. Tvangshandlinger er gentagne handlinger, som man oplever at man skal udføre. Tvangshandlinger kan være enkeltstående bevægelser, tjekking af døre e.l., ritualer i form af en række handlinger, eller mentale tvangshandlinger. Mentale tvangshandlinger er handlinger man udfører på tankeplan, som f.eks. at sige en remse indeni, eller at gennemgå et minde igen og igen.

Opsøg hjælp for OCD

Det kan være meget pinefuldt at lide af OCD, og det kan føles ensomt og skamfuldt, især hvis man ikke er bevidst om, at det er OCD man lider af.  Tvangstankerne er ofte tabubelagt, specielt ved obsessiv OCD, eller “pure O”. Ved “pure O” har man primært tvangstanker og ikke tydelige tvangshandlinger. Tvangstankerne handler typisk om noget, der er MEGET langt fra den person man er, og som man aldrig kunne finde på at handle på. Tvangstankerne kan f.eks. omhandle at skade andre, forårsage ulykker, seksuelle eller pædofile tanker osv. Det er også derfor man bliver angst for tankerne, og kommer til at tillægge dem betydning: “Hvordan kan jeg finde på at tænke det her?” “Hvad nu hvis det betyder at jeg kunne finde på at gøre det!” Heldigvis fortæller tvangstanker intet andet om dig end at du lider af tvangstanker! Og heldigvis findes der effektiv og evidensbaseret behandling for OCD.

Du kan læse mere om OCD her

OCD-behandling hos psykolog

“Hvordan behandles OCD hos psykolog?”

Når du søger behandling for OCD, tvangstanker og/eller tvangshandlinger, så er det vigtigt at opsøge en psykolog der har solid erfaring med problematikken, og som har gode og effektive metoder i sin værktøjskasse. Hvis man endelig skal åbne op om sårbare og skamfulde emner, så er det vigtigt at snakke med én der forstår problematikken, og ved rigtig meget om hvordan tvangstanker bare er tanker, som man kommer til at tillægge betydning.

Kognitiv terapi og metakognitiv terapi er effektive, forskningsbaserede og velafprøvede metoder i behandling af OCD. Min erfaring er at kognitiv terapi fungerer rigtig godt ved OCD, men at metakognitiv terapi kan være endnu bedre egnet, især ved obsessiv OCD, eller OCD med primært tvangstanker.

“Hvordan foregår OCD-behandling hos psykolog?”

  • Kortlægning og introduktion til modellen

Til at starte med kortlægges problematikken. Sammen med psykologen identificeres situationer, tanker, tankemønstre og adfærdsmønstre der er på spil. Du sætter nogle realistiske mål for behandlingen. Man lærer hvordan håndteringen af tvangstanker og impulser, med forskellige tænkningsstrategier og adfærd, faktisk er det der fodrer eller vedligeholder OCD’en. Når du grubler over, gennemgår situationer og minder igen og igen, leder efter beviser, tjekker eller søger bekræftelse, så bidrager det til at opretholde tvangstankernes særstilling. Du gør dem vigtige, og får ikke mulighed for at opdage, at du kan lade være med at respondere på tvangstanker, tvivl eller impulser. Hvis du responderer på dem, så får du ikke mulighed for at opdage hvad der sker hvis du ikke responderer. Nemlig at tvangstanken, tvivlen, impulsen og ubehaget glider i baggrunden eller forsvinder.

  • Lære nye metoder

Gennem praktiske øvelser og eksperimenter lærer du nye metoder til at håndtere tvangstanker, ubehag, angst, tvivl og uønskede impulser.

  • Afprøve nye metoder

Du får mulighed for at afprøve de nye metoder “derhjemme”, og teste de nye strategier i praksis. Hjemmeopgaver er en vigtig del af behandlingen, og aftales fra gang til gang med psykologen.

  • Tackle forhindringer

Undervejs i behandlingen kan der opstå eller komme frem nogle forhindringer, der spænder ben for at benytte de nye metoder fuldt ud. I samarbejde med psykologen udforskes disse forhindringer. Ofte er der brug for at undersøge om de antagelser man har, egentlig passer. Det kan f.eks. være antagelser om, at “Hvis jeg ikke udfører mine tvangshandlinger, så stopper angsten aldrig!” eller “Hvis jeg tænker, at der sker noget dårligt, så kommer der til at ske noget dårligt!”.

  • Vejen videre og tilbagefaldsforebyggelse

Når du har nået dine mål, er det på tide at lave en plan for vejen videre. Sammen med psykologen gennemgås dine fremskridt, og hvad du har lært i forløbet. I drøfter strategier for at videreføre fremgangen og forhindre tilbagefald.

Hvor lang tid tager OCD-behandling hos psykolog?

Det er svært at sige noget helt konkret og generelt om hvor mange sessioner eller hvor lang tid det tager at blive behandlet for OCD hos psykolog. Det afhænger nemlig af mange ting, f.eks. hvor længe du har haft OCD, hvor alvorlig grad af OCD du har, og hvor meget du afprøver de nye metoder i praksis. De fleste oplever bedring i løbet af relativt kort tid.

Psykolog Synnøve Holm Hørup