Body Dysmorphic disorder (BDD): Når bekymringer om udseendet tager overhånd

Body Dysmorphic Disorder, også kaldet kropsdysmorfi eller BDD, er en kompleks psykisk lidelse, der ofte overses eller misforstås. Lidelsen er underdiagnosticeret, både fordi personer der rammes af lidelsen som oftest ikke oplever det som en psykisk lidelse, og fordi der ikke er tilstrækkeligt kendskab til lidelsen blandt fagpersoner.

Denne tilstand er præget af en forvrænget opfattelse af ens eget udseende, hvor personen er overoptaget af “fejl” eller “defekter,” som andre ikke nødvendigvis ser eller bemærker. Dette går ud over en almindelig bekymring om udseendet, da BDD-ramte personer oplever et forvrænget billede af eget udseende, som fylder det hele, og bliver ødelæggende for deres mentale og følelsesmæssige velvære.

Symptomer og kendetegn ved Body Dysmorphic Disorder

Mennesker med BDD kan bruge utallige timer på at undersøge og bekymre sig om de “defekter,” de opfatter ved deres udseende. Disse oplevede “defekter” kan knytte sig til alle aspekter ved udseendet. Nogle eksempler på fokusområder er ujævnheder i huden, næsens form, hårlinjer, eller endda til hele kropsdele, som de opfatter som grimme, forkerte eller meget asymmetriske. Mange med BDD har flere områder de oplever som forkerte, og det kan også variere over tid, hvilket område man er mest optaget af. Et vigtigt kendetegn ved BDD er, at disse opfattede “fejl”, er usynlige, eller meget mindre, for andre end den ramte.

Sikkerhedsstrategier ved Body Dysmorphic Disorder

Mennesker med BDD udvikler oftest sikkerhedsstrategier, der har som formål at skjule ”fejlene”, eller lindre ubehaget. Det kan være strategier som at kamuflere ”fejlene” med make up, tøj, kasket eller solbriller, ritualer knyttet til hudpleje, overdreven træning, at læse om skønhedsoperationer, at studere billeder af sig selv fra forskellige vinkler etc. Mange søger beroligelse fra sine nærmeste, ved at spørge om ”fejlene” er tydelige, men har samtidigt rigtig svært ved at stole på svarene de får.

Livet med Body Dysmorphic Disorder

BDD-ramte har tendens til undgåelse af situationer der trigger ubehag knyttet til udseendet. Det kan være situationer der bringer fokus på deres opfattede “defekter”, eller situationer hvor de oplever at ”fejlene” bliver synlige for andre. Dette kan medføre undgåelse af eksempelvis spejle, kraftigt lys, sociale begivenheder eller at få taget billeder. Nogle undgår helst at andre mennesker ser dem tæt på, og får svært ved at forlade hjemmet. Disse undgåelsesmønstre kan føre til en stærk følelse af isolation og forringet livskvalitet, da personen trækker sig fra andre i forsøget på at skjule det, de opfatter som fejl.

Generelt er BDD-ramte oftest præget af følelser som tristhed, nedstemthed og angst. Mange udvikler depressive symptomer eller decideret depressiv lidelse som følge af BDD’en. Hvis man lider af BDD fylder tanker om udseendet rigtig meget, og forhindrer en i at leve det liv man gerne vil. Der findes selvsagt forskellige sværhedsgrader af BDD, men lidelsen kan ofte være invaliderende, og gøre det svært at varetage et job eller uddannelse.

Årsger til Body Dysmorphic Disorder

Årsagerne til Body Dysmorphic Disorder er komplekse og kan variere fra person til person. Nogle af de faktorer, der kan bidrage til udviklingen af BDD, inkluderer:

Genetiske faktorer: Der er tegn på, at man kan være genetisk disponeret for at udvikle BDD, da det kan forekomme hyppigere hos personer i samme familie.

Psykologiske faktorer: Lavt selvværd, tidligere traumatiske oplevelser eller psykologiske sårbarheder kan øge risikoen for BDD.

Sociale faktorer: Samfundets fokus på udseende og kropsidealer kan bidrage til udviklingen af BDD, især hvis personen føler sig under pres for at opnå disse idealer.

Behandling af Body Dysmorphic Disorder

Det er vigtigt at forstå, at BDD er en alvorlig psykisk lidelse, og behandling er nødvendig for at hjælpe de berørte personer med at forbedre deres livskvalitet. Du læse mere om vores behandling af BDD her.