Kropsdysmorfi

Kropsdysmorfi, også kendt som Body Dysmorphic Disorder (BDD), er en psykisk lidelse, der påvirker hvordan en person opfatter sit eget udseende. Det er en tilstand, hvor personen er overoptaget af fejl, defekter eller ufuldkommenheder ved deres krop eller udseende, som andre måske ikke engang bemærker eller ser. Kropsdysmorfi går ud over normale bekymringer om udseende og kan have alvorlige konsekvenser for en persons liv og trivsel.

Symptomer på Kropsdysmorfi

Symptomerne på kropsdysmorfi inkluderer gentagne bekymringer om udseendet, fokus på oplevede fejl eller defekter, sammenligning med andre, undgåelse, og forsøg på at skjule de opfattede “fejl.” Disse tanker og adfærdsmønstre kan forårsage betydelig angst, depressive symptomer og stress, og de kan forhindre personen i at deltage i sociale aktiviteter eller nyde livet fuldt ud.

Kropsdysmorfi (BDD)

Årsager til kropsdysmorfi

Årsagerne til kropsdysmorfi er komplekse og kan omfatte en blanding af genetiske, psykologiske og sociale faktorer. Der er en tendens til, at BDD kan forekomme i familier, hvilket antyder en vis arvelig disposition.

Psykologiske faktorer som lavt selvværd, traumatiske oplevelser eller tidligere mobning kan øge sårbarheden for kropsdysmorfi. Stort fokus på udseende i opvæksten kan også medvirke. Samfundets skønhedsidealer og pres for at opnå dem kan yderligere forværre symptomerne.

Behandling af Kropsdysmorfi

Behandlingen af kropdysmorfi (BDD) involverer normalt terapi, og især metakognitiv terapi (MCT) og kognitiv adfærdsterapi (CBT) har god effekt. Terapien hjælper personen med at identificere og ændre uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre omkring deres udseende. Du kan læse mere om BDD behandling her.